Atenció: Aquest formulari només l'han d'omplir els administradors de les escoles que disposen d'una Intracentre.

Si voleu més informació sobre la Intracentre envieu- nos un missatge a: intracentre@escolacristiana.org